Mørkhøj Park

Aksel V. Jensen A/S projekterer i samarbejde med Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S, Thing og Brandt Landskab og Friis & Moltke Architects renoveringen og ombygning af det der tidligere husede Blaagaard Seminarium samt den nuværende Enghavegård Skole der ligger klods opad det gamle seminarium.

Når projektet står klar vil det gamle Blågård og Enghavegård Skole være en samlet og fremstå som det nye og multianvendelige byggeri Mørkhøj Park.

Gladsaxe Kommune har ønsket at skabe et solidt fundament for en fremtidig udviklingen af Musik- og kulturmiljøet. Denne udvikling skal blandt andet tage udgangspunkt i salen og lokalerne, der ligger omkring salen i det gamle seminarium, når ombygningen, moderniseringen og energirenoveringen er gennemført i løbet af 2025.

Se mere her på Gladsaxe Kommunes hjemmeside:

https://gladsaxe.dk/kommunen/opgaveudvalg-vores-moerkhoej/kultur-og-musikmiljoe-paa-blaagaard

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.