Horsevænget 31 og 33, Hillerød

Aksel V. Jensen A/S har netop skrevet kontrakt med Hillerød Kommune om  Horsevænget 31 og 33. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende tagrenoveringerne og en efterisolering af ejendommene. Derudover skal der udfærdiges undersøgelser vedrørende registreringer af kloak samt facader.

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering af tag og efterisolering af Horsevænget 31 og 33. Ydermere skal der udfærdiges undersøgelser vedrørende registreringer af kloak samt facader.

Rådgivningen gennemføres som totalrådgivning og omfatter blandt andet udfærdigelse af hovedprojekt for udbud i hovedentreprise.

Projektet forventes klar til udbud i løbet af foråret 2016.