Rådgivning

Aksel V. Jensen A/S leverer rådgivning til både private kunder og erhvervskunder. Vi projekterer alt lige fra parcelhuse og domiciler, samt alt fra drænledninger til komplicerede tekniske anlæg, der kræver stor teknisk indsigt og erfaring. Projekteringsmæssigt indarbejdes energi- og miljømæssige forhold som en selvfølge, set ud fra et bredt tværfagligt synspunkt, hvor den sunde fornuft er udgangspunktet. Rådgivningsmæssigt arbejder vi som oftest indenfor de nedennævnte områder, men skulle din opgave ligge udenfor de nævnte områder – så løser vi også det.

Bygherrerådgivning

Aksel V. Jensen A/S har arbejdet som bygherrens repræsentant siden 1959.


LÆS MERE HER

Konstruktioner

Skal du have fjernet en væg, ombygget dit domicil eller bygge helt nyt?


LÆS MERE HER

Installationer

Vi har alle fag i huset, så vi kan hjælpe dig med det hele. Uanset om det handler om el, vand, varme, sanitet eller ventilation.

LÆS MERE HER

Energiberegninger

Uanset om du bygger nyt eller bygger til, så har du brug for at få styr på energien.

 

LÆS MERE HER

Lavenergiprojektering

Vi er eksperter i lavenergibyggeri, og vi har projekteret nogle af de største lavenergibyggerier herhjemme.

LÆS MERE HER

Energimærker

Vi udfører energimærker for såvel private som professionelle bygherrer.

 

LÆS MERE HER

Anlæg

Vi udfører byggemodninger, offentlig kloakering, forsinkelsesbassiner,
parkeringsanlæg mv.

LÆS MERE HER

Byggeledelse

Vi har gennem mange år udført byggeledelse på egne sager samt på projekter udefra.


LÆS MERE HER

Tilsyn

Vi udfører fagtilsyn såvel som bygherre-tilsyn på alle fagområder.


LÆS MERE HER