Anlæg

Anlæg billede

Vi udfører byggemodningsprojekter, vejprojekter og afvandingsprojekter for såvel private som offentlige bygherrer. I forbindelse med udarbejdelsen af projektmaterialet, der bl.a. består af udbudsbeskrivelser og tegningsmateriale, kan vi også tilbyde at afholde licitationer.Byggearbejderne kan vi udbyde i begrænset licitation, offentlig licitation eller som underhåndsbud afhængigt af, hvad bygherren måtte ønske. Ligeledes kan vi være behjælpelig med udførslen, hvad enten dette er som fagentreprise, hovedentreprise eller en totalentreprise. Ønskes det, kan vi ydermere føre tilsyn med byggearbejdet frem til afleveringen samt bistå i garantiåret.

Skal vi hjælpe dig?