Energiberegning og varmetabsrammer

Energiberegning og varmetabsrammer billede

Hos Aksel V. Jensen A/S udfører vi selv alle vores energiberegninger. Energiberegningerne udføres som udgangspunkt af vores ingeniører. Energiberegningerne udføres i programmet BE10. Det første vi gør i forbindelse med et nybyggeri er at udføre en energiberegning. På den måde findes forudsætningerne for isoleringstykkelse, orientering samt bestykning af varmeanlæg mv. Arkitekterne modtager energiberegningen, og bruger denne som grundlag for deres første reelle projektforslag. Energiberegningen korrigeres løbende i forbindelse med projekteringen for at sikre, at projektet hele tiden er på rette spor. Er du i gang med udbygning af en eksisterende ejendom, kan du nøjes med en varmetabsramme. En varmetabsramme er en ”light” udgave af energiberegningen. Varmetabsrammen udarbejdes som energiberegningerne ligeledes af vores ingeniører.