ALLERØD MUSIKSKOLE

Visionen for udvidelsen af Allerød Musikskoles faciliteter var at videreudvikle et allerede velfungerende aktiv for Allerød Kommunes kulturliv. Målet var at skabe optimale rammer for performative og kunstneriske aktiviteter. Det var ambitionen, at den ombyggede og udvidede Allerød Musikskole kan tilbyde nye udfoldelsesmuligheder som supplement til de allerede velfungerende rammer. En tidssvarende og bredt favnende ”Performance School”.

Allerød Kommune ønskede at udbygge og ombygge de daværende faciliteter for Allerød Musikskole, for at imødekomme den store søgning der er til skolen. Udbygningen og moderniseringen skulle således dels løse de nuværende problemer med manglende undervisningslokaler og dels medvirke til at opgradere skolen til en ”kulturskole” der, udover musik, ligeledes rummer billedskole, drama, dans og sang med mulighed for at afholde professionelle arrangementer i egne lokaler.

Projektet omfattede tillige en ny koncertsal, hvilken del dog er udsat pt. Projektet indeholder optimerede akustiske løsninger og rum/undervisningsrum med stor grad af multianvendelig med løsninger der er fremkommet i tæt dialog med brugerne af huset, så musikskolen opfylder netop deres ønsker til stedet.

Bygningen blev udført i skiffer-beklædte facader og med træ/alu vinduer. I de eksisterende lokaler indrettes café og fællesområde, og på hver side af den eksisterende bygning placeres nye undervisningslokaler og koncertsal, som forbindes via glasgange til de eksisterende bygninger.

  • Byggeår: 2014-15
  • Sum: 16.8 mio. kr.
  • Areal: 800 m2

TOTALENTREPRISE

  • Bygherre: Allerød Kommune
  • Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S
  • Ingeniør: Aksel V. Jensen A/S

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.