BlowerDoor test

I mange byggetilladelser stilles der nu krav om en tæthedsprøvning (BlowerDoor test) af nybyggeri. Kommunen stiller som oftest kravet allerede i byggetilladelsen, men indimellem først senere i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. De byggerier der opføres nu og fremadrettet skal være meget tætte, og det stiller store krav til de håndværkere der opfører ejendommene. I BR10 var kravet en utæthed på maksimalt 1,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter. I BR15 er kravet skærpet til 1,0 liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

Vi kan foretage tæthedsprøvningen enten når byggeriet er helt færdigt eller undervejs. Hvorfor undervejs? Vi anbefaler undervejs, fordi byggeriet skal overholde kravene allerede, når dampspærren er monteret. Det er ikke finishen, altså spartling og maling der skal være udslagsgivende for, om et hus er tæt eller ej – det er dampspærren der skal sørge for det. Vælger du at vente til byggeriet er helt færdigt, er det dette også helt i orden, men så er det til gengæld langt dyrere at udbedre eventuelle fejl, da indervægge typisk skal ned før det er muligt at komme til dampspærren.

Giv os et kald, så hjælper vi dig med at få planlagt hvordan og hvorledes, så det passer bedst ind i dine planer.

Blowerdoor test

I mange byggetilladelser stilles der nu krav om en tæthedsprøvning (BlowerDoor test) af nybyggeri. Kommunen stiller som oftest kravet allerede i byggetilladelsen, men indimellem først senere i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. De byggerier der opføres nu og fremadrettet skal være meget tætte, og det stiller store krav til de håndværkere der opfører ejendommene. I BR10 var kravet en utæthed på maksimalt 1,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter. I BR15 er kravet skærpet til 1,0 liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

Vi kan foretage tæthedsprøvningen enten når byggeriet er helt færdigt eller undervejs. Hvorfor undervejs? Vi anbefaler undervejs, fordi byggeriet skal overholde kravene allerede, når dampspærren er monteret. Det er ikke finishen, altså spartling og maling der skal være udslagsgivende for, om et hus er tæt eller ej – det er dampspærren der skal sørge for det. Vælger du at vente til byggeriet er helt færdigt, er det dette også helt i orden, men så er det til gengæld langt dyrere at udbedre eventuelle fejl, da indervægge typisk skal ned før det er muligt at komme til dampspærren.

Giv os et kald, så hjælper vi dig med at få planlagt hvordan og hvorledes, så det passer bedst ind i dine planer.

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.