DTU BYGNING 266″HEMPEL”

Referencen er valgt, da den indeholder nye topmoderne kontorfaciliteter med tekniske løsninger, der tilgodeser DTU’s økonomiafdelings krav til et sikret og funktionsdueligt kontorhus.

Bygningen har tidligere tilhørt og fungeret som Hempelkoncernens kontor i Lyngby.

De tre etager samt kælderfaciliteterne fremstår nu som moderne kontorer med fællesfaciliteter. Referencen er desuden medtaget for at demonstrere vor kapacitet inden for byggeri og tekniske installationer et begrænset tidsforløb og under strenge de sikkerhedsmæssige foranstaltninger der gælder for DTU Slettens samlede økonomiske forvaltning. Projekt og udførelse er sket i samarbejde med DTU Campus service’ projektkontor og økonomiforvaltningen i bygning 101.

Beskrivelse:

Økonomiforvaltningens nye hovedkvarter samler alle funktioner i ét, så huset indeholder funktioner for økonomistyring- og udbetalinger samt budgetlægninger.

Ombygningen frigiver således en ønsket kapacitet i bygning 101, som nu overgår til andre funktioner.

Planløsning for bygningen er at kombinere arbejdsmønstre og prioriteringer på en harmonisk måde i ét hus, hvor der er mulighed for fleksibilitet ved fremtidige indretningsmæssige ændringer. De planer, som udgør en del af denne tekniske specifikation, er udviklet i overensstemmelse med DTU’s standarder.

Bygningen er derfor fleksibelt indrettet for at understøtte de forskellige måder at arbejde på i en videns virksomhed og dermed kombinere forskellige arbejdsmiljøer, arbejdsmønstre og prioriteringer på en harmonisk måde i én samlet Økonomisk forvaltning for 100 medarbejdere samt de mange årlige ”besøgende”.

Huset er både bygnings- og teknikmæssigt udført fleksibelt med muligheder for fremtidig indretningsmæssige ændringer.

Tid, logistik og arbejdsmiljø:

Projektet er udført til aftalt tid og pris med stor kompleksitet og anvendelse af mange gode, nye tekniske løsninger. Planlægningsmøder for de enkelte områder blev afholdt i tæt samarbejde med brugerne, rådgivere og håndværkerne. Adgangsbestemmelser på byggepladsen var bestemt af fællesbestemmelserne fra DTU vedrørende udførelse af byggeopgaver på DTU.

Projektet er gennemført uden ulykker med fravær og et sygefravær nær nul.

  • Bygherre DTU Campus Plan & Projekt
  • Byggeår 2013 – 2014
  • Entrepriseform Hovedentreprise
  • Arkitekt Rørbæk & Møller A/S
  • Kontraktsum 10 mio. kr.
  • Ingeniør Aksel V. Jensen A/S
  • Størrelse 4.789 m2

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.