ENGHAVE BRYGGE, BYGGEFELT C

Aksel V. Jensen A/S har i samarbejde med Arkitema  Architects og  Gröning Arkitekter ApS projekteret første etape af Enghave Brygge benævnt Byggefelt C. Enghave Brygge afslutter udviklingen af Københavns Sydhavn fra Sluseholmen i syd til Havneholmen i nord. Byggefelt C, der er det første byggefelt af i alt tre byggefelter, bliver udformet som en U-formet karrébebyggelse med over 200 boliger samt flere butikslejemål, der åbner sig mod øst og mod det store havnerum. Bolig Øen ligger omgivet af vand på alle sider.

En fantastisk placering, der trækkes ind i boligerne via store glaspartier i alle opholdsrum, der sikrer kontakten til havnen, den største kanal i området, ‘Canal Grande’, de intime sidekanaler, den mindre lystbådehavn nord for byggeriet samt de øvrige rekreative omgivelser. Boligerne er disponeret, så de flotte kig til omgivelserne understreges i indretningen, bl.a. via skråtstillede karnapper og vinklinger af facaden. 

Bebyggelsen er opdelt i otte tætstillede, individuelle huse med hver sit arkitektoniske udtryk og materialevalg. De individuelle udtryk sammenbindes af teglsten, der indgår i de fleste huses materialevalg. Teglstenene suppleres af tombak, zink og træ, der giver varme, understreger boligfunktionen samt fremmer husenes eksklusivitet. Husene varierer i højde fra 6 etager til 9 etager, der inkluderer en penthouse-etage. 

Gårdrummet er hævet en halv etage, hvilket giver en større grad af privathed i det store, grønne og attraktive parkrum i U-formens indre. Under gårdrummet er der cykel- og bilparkering med adgang til elevatorer samt med direkte adgang til gårdrummet via trapper.

Enghave Brygge er en del af byudviklingsområderne i Københavns Sydhavn, hvor der planlægges boliger og erhverv på de tidligere havneindustriområder langs de attraktive vandflader.

Omdannelsen af Enghave Brygge skal ses som fuldførelse af den helhedsplan, som Borgerrepræsentationen behandlede i 2002.

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.