Aksel V. Jensen A/S

DTU

DTU, Aksel V. Jensen A/S har i mange år arbejdet sammen med DTU, også i forbindelse med den igangværende modernisering og ombygninger på DTU (i alt 22.000 m2) herunder:

Institut for Mekanik og Materialelære – Elektrofysik, afprøvningsværksteder og laboratorier – Space, faciliteter for rumforskning, renrum og værkstedsbearbejdning til rumforskning – Læring og Videnskab, videns center for de studerende – BYG 324 samt kantinebygninger BYG 342 og BYG 101.

Bygherre: DTU, Niels Kobbels Allé, BYG 402.
Bygherrerådgivning: Aksel V. Jensen A/S
Anlægssum: ca. 195 mio. kr.

Ydelser, der relaterer sig til energirenovering:
DTU BYG 424 og BYG 427 har fået energirenoveret ventilationsanlæggene og udført tagisolering af de flade tage, ca. 3.200 m2.
BYG 204, Food: Ombygning til levnedsmiddel faciliteter for ny forskning inden for fødevarer.
BYG 329, Elektro: Ombygninger for nye høj-, og lavspændingsforsøg og forskning.
BYG 425 og 427: Mekanik Strukturændring, ombygningsarbejder samt energitiltag på begge bygninger.
BYG 342, Kantine: Modernisering og energirenovering af eksisterende kantine forhold, ombygning til studiemiljø, fredagsbar mv.
BYG 324, Compute, ny opførelse af nyt læringsrum for alle studerende i et åbent og højteknologisk indeklimaprojekt.
BYG 328, Spacelab: Ny opførelse af Space laboratorium med til avanceret udstyr til rumforskning og forståelse af verdens rummet.
BYG 327, Space: Ombygning af alle faciliteter efter etablering af den nye nabo, BYG 328 Spacelab.
BYG 354, Audiovisuel Immersion: Ny-, og ombygning af akustik laboratorium med donationer til udstyr fra Oticon fonden.
BYG 373, Skylab: Ombygning af eksisterende bygning: Innovation for alle studerende med patent søgende udviklingsprojekter.
BYG 266: Nyt økonomisk center for DTU, ombygningsarbejder, overflytning af sektoren fra BYG 101.
BYG 101, Overflytning af IT: Funktioner fra midlertidig lokation i BYG 204 m.fl.