Aksel V. Jensen A/S

Ravnsborg Huse

Opførelse af 126 almene boliger som passivhusbyggeri. 12.088 m2.
Der er bygget på 3 grundstykker, som hver rummer 3 punkthuse – i alt 9 bygninger. På taget af den vestvendte bygning etableres fælles tagterrasse for husets beboere. Bygningerne indeholder hver 14 boliger, fordelt mellem 2, 3 og 4 værelser. Byggeriet er tilstræbt opført som “passiv-huse”. I et passivhus må rumvarmeforbruget max. være 15 kWh/m² pr. år. Her regnes ikke, som i bygningsreglementet, med det samlede energiforbrug, kun varmeforbruget til rumopvarmning. Der findes ikke konventionelt opvarmningsanlæg i boligerne med konvektorer, radiatorer eller lignende, ej heller findes der udsugningsanlæg, der servicerer køkken og bad. I stedet anvendes varmepumper og specielle ventilationsanlæg med meget høj genvindingsgrad. Varmepumperne (luft-til-vand) anvendes til at eftervarme den vekslede ventilationsluft og til opvarmning af brugsvandet. Ventilationsanlæggene (genvindingsgrad 90 %) anvendes til opvarmning og mekanisk ventilering af boligerne inkl. trappehuset. I 2013 etableredes solceller på punkthusene.

Bygherre: Køge Boligselskab
Arkitekt: Sweco Arkitekter
Bygherrerådgiver: Aksel V. Jensen A/S, herunder udbud, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning.
Totalentreprenør: E. Pihl & Sø A/S.
Anlægssum: 242 mio. kr.