Aksel V. Jensen A/S

Sophienborg Hallen
Ny idrætshal, ca. 1.300 m2

Hallens udformning tager udgangspunkt i den eksisterende arkitektoniske idé om basen og overetagen. Ved at koncentrere grundens fald i et samlet greb skabes en naturlig niveaudeling af hallen.
Hallen fremstår som en to-etagers bygning mod skolen i nord og vest, mens den vokser til fuld højde mod syd og øst i relation til mosen og de omgivende træer.

Aksel V. Jensen A/S

De to niveauer udnyttes inde i hallen til en rumlig nuancering, hvor basen udgør hallen med depoter, og overetagen udgør ankomst og omklædning i direkte relation til skolens friarealer mod vest.

Bygherre: Hillerød Kommune
Totalentreprenør: Dansk Halbyggeri
Anlægssum: 33 mio.kr.