HOLBÆK PRIVATE REALSKOLE

1.500 m2 ny udskolingsbygning, 145 m2 ny klubbygning, 180 m2 ombygning af omklædningsrum og depoter.

Aksel V. Jensen A/S har varetaget alle ingeniørdiscipliner herunder også tilsynet og opfølgningen efter afleveringen af byggeriet.

Udskolingsbygningen er opført i betonelementer og klubbygningen er opført i træelementer.

Det rå og det varme. For at skabe mulighed for at arbejde med differentierede undervisningsforløb og med forskellige indlæringsmetoder for de enkelte elever bruges facadens vinduer som et aktivt element på lige fod med den øvrige møblering. Det krævede en stor indsats på konstruktionssiden for at få det udtryk som bygningerne fremstår med.

Vindueskarmen som siddeniche. Med et simpelt greb er de almindelige vindueskarme udvidet til at omfatte nye funktioner. Nogle steder trækkes vinduet ned i højde og indrettes som en sidde-niche.

Udskolingsbygningen er placeret oven på en gammel fyrkælder. Denne fyr lå oprindeligt under det tidligere byggeri. Fyrkælderen er delvist in-situ og delvist elementer, og undervejs i byggeprocessen fik kælderen både ændret størrelse og bæreevnen på vægge og søjlernes styrke og antal skulle forøges, dette var nødvendigt for at det var muligt, at placere den nye Udskolingsbygning ovenpå.

Den nye udskolingsbygning spejler skolens eksisterende bygninger med det klassiske saddeltag, gavlmotivet og farveholdningen. Alligevel markerer udvidelsen sig som en ny og anderledes bygning. Den dobbelthed ses også i materialevalget, hvor facaden står i råt cortenstål og – til trods for forskelligheden fra de øvrige bygninger – alligevel indpasser sig med visuel reference til skolens varme, mørkerøde teglsten. 

  • Bygherre: Holbæk Private Realskole
  • Arkitekt: Kant Arkitekter
  • Ingeniør: Aksel V. Jensen A/S
  • Anlægssum:  Ca. 24 mio. kr.
  • År: 2016 -2018

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.