Miljøpolitik

Hos Aksel V. Jensen A/S er det den enkelte medarbejder der er bevidst om nødvendigheden af, at man i det daglige er medvirkende til at prioritere og sikre en stadig forbedring af miljøprojekteringen. Vores målsætning er at være medvirkende til at mindske miljøpåvirkninger, ved under projekteringen at finde og indarbejde virkemidler, der ændrer påvirkningerne på miljøet.

Vi tager hensyn til arbejdsmiljøet, så bygherre får det produkt, der er afkrævet, med de kvaliteter og egenskaber, der er nødvendige for at opfylde bygherrens behov i forbindelse med det aktuelle projekt samtidig med, at vi søger at reducere de negative miljøeffekter. Målsætningen søges gennem delmål opnået ved at vælge de rigtige forudsæt­ninger og træffe de rigtige beslutninger sammen med bygherren og de øvrige projekterende. Alt sker naturligvis under hensyntagen til de love og regulativer, der er gældende for fagområdet.

Beslutningsgrundlaget sikres ved kontrol, tilsyn og dokumentation før, under og efter udførelsen. Desuden sikres det under hensyntagen til bygherre, myndigheder, udførende samt fremtidige brugere, ligesom som vi søger at sikre, at den etablerede kvalitet på det ønskede niveau under den fremtidige drift og vedligeholdelse opretholdes for en samlet bedre totaløkonomi.

Miljøpolitik

Hos Aksel V. Jensen A/S er det den enkelte medarbejder der er bevidst om nødvendigheden af, at man i det daglige er medvirkende til at prioritere og sikre en stadig forbedring af miljøprojekteringen. Vores målsætning er at være medvirkende til at mindske miljøpåvirkninger, ved under projekteringen at finde og indarbejde virkemidler, der ændrer påvirkningerne på miljøet.

Vi tager hensyn til arbejdsmiljøet, så bygherre får det produkt, der er afkrævet, med de kvaliteter og egenskaber, der er nødvendige for at opfylde bygherrens behov i forbindelse med det aktuelle projekt samtidig med, at vi søger at reducere de negative miljøeffekter. Målsætningen søges gennem delmål opnået ved at vælge de rigtige forudsæt­ninger og træffe de rigtige beslutninger sammen med bygherren og de øvrige projekterende. Alt sker naturligvis under hensyntagen til de love og regulativer, der er gældende for fagområdet.

Beslutningsgrundlaget sikres ved kontrol, tilsyn og dokumentation før, under og efter udførelsen. Desuden sikres det under hensyntagen til bygherre, myndigheder, udførende samt fremtidige brugere, ligesom som vi søger at sikre, at den etablerede kvalitet på det ønskede niveau under den fremtidige drift og vedligeholdelse opretholdes for en samlet bedre totaløkonomi.

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.