Mødrehjælpen

Referencen Mødrehjælpens nye domicil er valgt, da den nu indeholder topmoderne kontorfaciliteter med tekniske løsninger efter ombygningsarbejderne i en fredet bygning med bestemmelser under Kulturstyrelsen.

Ejendomskøbet og den store ombygning er doneret af en Fond, der i november 2016 har overdraget ejendommen til Fonden Mødrehjælpen til deres vigtige arbejde.

Der er nu 52 ansatte samt frivillige i det ombyggede og smukke domicil.

Den mere end 100 år gamle ejendommen ”løfter” kvarterets øvrige, smukke gamle bygninger med fælles gårdmiljøer.

Beskrivelse:

Ejendommen på Abel Cathrines gade indeholder tre fulde etager med kontorer, mødelokaler, samtalerum samt oplæringsfaciliteter i et stort køkken til læring for mødre af anden etnisk herkomst.

Kontorfløjene omkranser et stort åbent atrie, som fungerer som udvendigt ophold for mødre, der har behov for et fredfyldt frirum til amning, legefaciliteter m.v.

Moderne lydtætte samtalebokse er indrettet på etagerne, således at sagsbehandlerne kan klarlægge de sårbare familiers problemer i trygge og personlige omgivelser under stor diskretion.

Der er fuld kælder under ejendommen med trænings-og afslapningsfaciliteter, omklædningsrum m.v. for ansatte og klienter.

Etagerne indeholder små ”lommer” med café faciliteter og lekture, der kan gøre besøget og stemningen optimal.

Kulturstyrelsens retningslinjer reducerer ønskerne for egne ændringer, derfor indeholder etagerne såvel individuelle som fælles kontorområder.

Tid, logistik og arbejdsmiljø:

 Projektet er et eksempel på logistikstyring på en meget begrænset plads i Istedgade kvarteret.

Den planlagte byggetid på 1 år er forløbet uden arbejdsskader eller uheld med et lavt sygefravær.

Samarbejdet mellem de udførende er gået glat med fælles dagsorden om succes. Den udstukne økonomiske ramme er overholdt for projektet.

Bygherre og brugerne har været inddraget under byggeriet, både i projekterings-, og udførelsesfasen, derfor var ingen overraskede over kvaliteten og omfanget ved ibrugtagningen.

De stillede krav til opfyldelse af parternes sociale ansvar ift. lærlinge og praktikanter har været et vigtigt emne, både for rådgiver, men også for entreprenørsiden.

  • Bygherre Liljeborg Ejendomme A/S
  • Byggeår 2016-2017
  • Entrepriseform Hovedentreprise
  • Arkitekt Ladegaard Arkitekter
  • Kontraktsum 25 mio. kr.
  • Ingeniør Aksel V. Jensen A/S
  • Størrelse 2.500 m2

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.