Rådgivning

Hos Aksel V. Jensen A/S tilbyder vi skræddersyede rådgivnings- og projekteringsløsninger til både private og erhvervskunder. Vores ekspertise spænder bredt, fra det hyggelige parcelhus til imponerende erhvervsdomiciler, og fra essentielle drænledninger til avancerede tekniske installationer, der kræver dybdegående teknisk indsigt og erfaring.

Vores projekteringsarbejde er fundamentalt integreret med energi- og miljømæssige hensyn, hvilket afspejler vores engagement i bæredygtighed og innovation. Denne tilgang er baseret på et tværfagligt perspektiv, hvor sund fornuft og pragmatisme danner grundlaget for vores løsninger.

Vi tilbyder rådgivning inden for en bred vifte af områder, og vores team er altid klar til at tage udfordringer op, også dem der falder uden for vores sædvanlige kompetenceområder. Uanset kompleksiteten af dit projekt, er vores mål at levere løsninger, der ikke alene opfylder, men overgår dine forventninger.

Hvorfor vælge Aksel V. Jensen A/S?

  • Bred ekspertise: Vores alsidighed i projektering og rådgivning betyder, at vi kan håndtere et vidt spektrum af projekter med kompetence og professionalisme.
  • Bæredygtige løsninger: Vi indarbejder bæredygtighed i hvert trin af vores arbejdsproces, med en vision om at skabe miljøvenlige og energieffektive projekter.
  • Tværfagligt perspektiv: Ved at anvende et bredt tværfagligt synspunkt sikrer vi, at alle aspekter af dit projekt bliver overvejet og optimeret.
  • Tilpasningsevne: Ingen opgave er for stor eller for lille, og vi er altid parate til at udvikle innovative løsninger, der passer præcis til dine unikke behov.


Hos Aksel V. Jensen A/S forstår vi vigtigheden af at skabe varige værdier gennem vores arbejde. Lad os blive din foretrukne partner i at realisere dine visioner med professionalisme, indsigt, og innovation.
Kontakt os i dag for at diskutere, hvordan vi sammen kan bringe dit projekt til live.

Klik på de enkle områder for at læse mere

Aksel V. Jensen A/S har arbejdet som bygherrens repræsentant siden 1959.

Som bygherrerådgiver fører vi bygherren gennem de komplicerede processer der skal sikre, at bygherrens ønsker og behov er blevet opfyldt, når det færdige står klar. Allerede i idéfasen er der en række meget vigtige forhold der skal undersøges, herunder fx valg af grund, forundersøgelser af grunden samt eventuelt eksisterende bygninger, planlægning af hele processen, økonomi, risici m.m. Aksel V.

Jensen A/S er med andre ord bygherrens professionelle repræsentant overfor entreprenører, arkitekter samt offentlige myndigheder, både med hensyn til økonomi og kvalitet.

Hvad kan vi gøre for dig?

Skal du have fjernet en væg, ombygget dit domicil eller bygge helt nyt?

Konstruktioner er et af vores nøgleområder, hvor vores mangeårige erfaring kommer til udtryk ved evnen til at løse endda meget komplicerede byggerier.

Vores konstruktionsafdeling udfører alle former beregninger på alle typer byggerier og opgaver. Med andre ord beregner vi alt fra et dørhul i en bærende væg til kompliceret højhusbyggeri – er der en løsning, så finder vi den uden at gå på kompromis med arkitekturen.

Vi har alle fag i huset, så vi kan hjælpe dig med det hele. Uanset om det handler om el, vand, varme, sanitet eller ventilation.

Installationsafdelingen er, som vores konstruktionsafdeling, en anden af vores nøgleområder. Vores installationsafdeling udfører alle typer beregninger på diverse typer byggerier og opgaver.
Vi har gennem årene udført talrige nybyggerier og renoveringer med både almindelige installationsfag, men også køling.

Vores installationsingeniører har alle +15 års erfaring. Derfor er du i erfarne hænder, når du vælger os til netop dit projekt. Dette uanset om der er tale om tunge installationsmæssige erhvervsbyggerier med fx kølebafler – eller om du blot har brug for hjælp til at konvertere varmeanlægget i dit 70´er hus til gulvvarme. Projekteringen tager altid udgangspunkt i den nyeste viden om installationer, uanset om det er almindeligt byggeri eller lavenergi.

Uanset om du bygger nyt eller bygger til, så har du brug for at få styr på energien.

Hos Aksel V. Jensen A/S udfører vi selv alle vores energiberegninger. Energiberegningerne udføres som udgangspunkt af vores ingeniører.

Energiberegningerne udføres i programmet BE10. Det første vi gør i forbindelse med et nybyggeri er at udføre en energiberegning.

På den måde findes forudsætningerne for isoleringstykkelse, orientering samt bestykning af varmeanlæg mv. Arkitekterne modtager energiberegningen, og bruger denne som grundlag for deres første reelle projektforslag.

Energiberegningen korrigeres løbende i forbindelse med projekteringen for at sikre, at projektet hele tiden er på rette spor. Er du i gang med udbygning af en eksisterende ejendom, kan du nøjes med en varmetabsramme. En varmetabsramme er en ”light” udgave af energiberegningen.

Varmetabsrammen udarbejdes som energiberegningerne ligeledes af vores ingeniører.

Vi er eksperter i lavenergibyggeri, og vi har projekteret nogle af de største lavenergibyggerier herhjemme.

Vi er eksperter i lavenergibyggeri, og vi har gennem tiden projekteret nogle af de største lavenergibyggerier herhjemme.

Lavenergibyggeri er i al væsentligt ikke ret meget anderledes end alt andet byggeri, udgangspunktet er blot et andet. Bygningernes orientering og udformning spiller en større rolle ved lavenergibyggeri end ved almindeligt byggeri.

Indarbejdes de nævnte forhold fra første projekteringsdag via et tæt samarbejde mellem bygherre, arkitekt og ingeniør, er man allerede et godt stykke af vejen.

Ønskes byggeriet i en endnu skrappere lavenergiklasse end BR15, måske endda BR20, kræver det en stor energiteknisk viden, og den har vi blandt andet via vores arbejde med Passivhuse. En af bivirkningerne ved lavenergibyggeri kan være overophedning i perioder.

For at sikre at der er styr på det termiske indeklima, udfører vi normalt BSim beregninger i forbindelse med lavenergibyggeri. For at sikre dagslysforholdene er som de skal være, simulerer vi ofte også dagslysindfald via programmet Xsun.

Vi udfører energimærker for såvel private som professionelle bygherrer.

I forbindelse med boligsalg skal der bl.a. udarbejdes et lovpligtigt energimærke. Hos Aksel V. Jensen A/S udfører vi alle former for energimærker efter Energistyrelsens anvisninger. Vi udfører tilstandsrapporter samt foretager købergennemgange.

Energimærket udføres af vores beskikkede konsulent, der har lang erfaring som energikonsulent. Vores konsulent forestår selv alle faserne i forbindelse med certificeringen og udarbejdelsen af energimærkningen.

Under energimærkningen kan vi tilbyde både termofotografering og BlowerDoor test, såfremt dette ønskes eller kræves i forbindelse med en ibrugtagningstilladelse.

Vi har differentieret priserne i forhold til boligens størrelse – med andre ord får du, hvad du betaler for og ikke mindre.

Vi udfører byggemodninger, offentlig kloakering, forsinkelsesbassiner,
parkeringsanlæg mv.

Vi udfører byggemodningsprojekter, vejprojekter og afvandingsprojekter for såvel private som offentlige bygherrer. I forbindelse med udarbejdelsen af projektmaterialet, der bl.a. består af udbudsbeskrivelser og tegningsmateriale, kan vi også tilbyde at afholde licitationer.

Byggearbejderne kan vi udbyde i begrænset licitation, offentlig licitation eller som underhåndsbud afhængigt af, hvad bygherren måtte ønske. Ligeledes kan vi være behjælpelig med udførslen, hvad enten dette er som fagentreprise, hovedentreprise eller en totalentreprise.

Ønskes det, kan vi ydermere føre tilsyn med byggearbejdet frem til afleveringen samt bistå i garantiåret.

Vi har gennem mange år udført byggeledelse på egne sager samt på projekter udefra.

Det er en kompliceret proces at gennemføre et bygge- og/eller et anlægsprojekt. To af de væsentligste faktorer er tids-, og økonomistyring. Projektstyringen samt en velovervejet planlægning af arbejdets tilrettelæggelse, er dog også væsentlige elementer, såfremt den optimale proces skal opnås, og bygherren dermed skal få den fulde værdi af sit projekt.

Det er byggeledelsen, der sikrer, at ovenstående processer forløber uden problemer. Det er derfor vigtigt at have erfarne folk på sagen, og det har vi. Vores byggeledere sørger samtidigt for, at alle kontraktlige forhold overholdes.

Aksel V. Jensen A/S kan sikre dig og dit byggeri det bedste forløb, så giv os et kald. Vi hjælper også med projekter, der er kørt fast eller af sporet.

Vi udfører fagtilsyn såvel som bygherre-tilsyn på alle fagområder.

Vores erfarne medarbejdere kan både udføre bygherretilsyn og fagtilsyn for alle fagområder. Bygherretilsynet udføres for at sikre at bygherren får det bygherren betaler for.

Fagtilsynet udføres for at sikre, at det projekterede bliver udført korrekt på byggepladsen, samt at sikre at afvigelser ikke influerer negativt på andre fagområder. Fagtilsynet foretages som udgangspunkt af de medarbejdere, der har projekteret projektet, dette sikrer en stor viden om projektets løsninger, samt om mulige alternative løsninger, såfremt uheldet skulle være ude.

Alle vores tilsynsførende medarbejdere har stor erfaring inden for netop det fagområde, der er aktuelt i udførelsen. Der udarbejdes altid tilsynsplaner inden opstart af arbejdet, faktisk allerede inden udbuddet.

Efterfølgende tilrettes tilsynsplanerne i forhold til tidsplanerne for at sikre, at alle tilsyn udførelsesmæssigt ligger som de skal i forhold til projektet.

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.