RAVNSBORG HUSE

Ravnsborg Huse.

Opførelse af 126 almene boliger som passivhusbyggeri ca. 12.000 m2.

 

Der er bygget på 3 grundstykker, som hver rummer 3 punkthuse – i alt 9 bygninger.

På taget af den vestvendte bygning etableredes fælles tagterrasse for husets beboere. Bygningerne indeholder hver 14 boliger, fordelt mellem 2, 3 og 4 værelser.

 

Byggeriet er tilstræbt opført som “passiv-huse”. I et passivhus må rumvarmeforbruget max. være 15 kWh/m² pr. år. Her regnes ikke, som i bygningsreglementet, med det samlede energiforbrug, kun varmeforbruget til rumopvarmning. Der findes ikke konventionelt opvarmningsanlæg i boligerne med konvektorer, radiatorer eller lignende, ej heller findes der udsugningsanlæg, der servicerer køkken og bad. I stedet anvendes varmepumper og specielle ventilationsanlæg med meget høj genvindingsgrad. Varmepumperne (luft-til-vand) anvendes til at eftervarme den vekslede ventilationsluft og til opvarmning af brugsvandet.

Ventilationsanlæggene (genvindingsgrad 90 %) anvendes til opvarmning og mekanisk ventilering af boligerne inkl. trappehuset. I 2013 etableredes solceller på punkthusene.

  • Bygherre: Køge Boligselskab
  • Arkitekt: Sweco Arkitekter
  • Ingeniør/bygherrerådgiver: Aksel V. Jensen A/S
  • Anlægssum:  242 mio. kr. heraf 11 mio. i honorar til Aksel V. Jensen A/S  
  • År: 2012 (herefter løbende opdateringer).

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.