SOPHIENBORG HALLEN

NY IDRÆTSHAL, CA. 1.300 M2

Sophienborg hallen ca. 1.300m2

Hallens udformning tager udgangspunkt i den eksisterende arkitektoniske idé om basen og overetagen. Ved at koncentrere grundens fald i et samlet greb skabes en naturlig niveaudeling af hallen. Mens hallen således fremstår som en to-etagers bygning mod skolen i nord og vest, vokser den til fuld højde mod syd og øst i relation til mosen og de omgivende træer. De to niveauer udnyttes inde i hallen til en rumlig nuancering, hvor basen udgør hallen med depoter, og overetagen udgør ankomst og omklædning i direkte relation til skolens friarealer mod vest.

Hallen er indrettet fleksibelt, så den kan benyttes af fritidsklubber om eftermiddagen og med selvstændige adgang for eksterne idrætsforeninger, der benytter faciliteterne om aftenen.

Indgangspartiet er indrettet med foldedøre, så dele af rummet kan afskærmes og fungere som en selvstændig enhed, der kan benyttes til cafe eller møde- og/eller danselokale etc.

Hallen kan deles med en manuel foldevæg for at øge fleksibiliteten af brugen, ligesom omklædningen også er opdelt i flere enheder for at øge fleksibiliteten.

  • Bygherre: Hillerød Kommune
  • Kontaktperson: Jan Ulrich Brandt, jabr@hillerod.dk
  • Totalentreprenør: Dansk Halbyggeri
  • Ingeniør: Aksel V. Jensen A/S (konstruktioner, tekniske fag og fagtilsyn)
  • Arkitekt: BBP Arkitekterne
  • Anlægssum: 33 mio.kr.
  • År: 2013 – 2015

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.