Tofte Ejendomme A/S, Københavnsvej, Hillerød

Projektet omfattede et større kontor-, og undervisningsbyggeri på ca. 3.000 m2, hvor en stram tidsplan og økonomi var væsentlige forudsætninger.

Aksel V. Jensen A/S var totalrådgiver og sikrede, at begge førnævnte forudsætninger blev overholdt samtidig med, at det forudsatte kvalitetsniveau blev opnået.

Første projekt var renovering og ombygning fra domicil for Mercedes import til kontorcenter, i alt ca. 600 m2.

Beskrivelse: 

Tofte Ejendomme A/S indgik lejeaftale med SOPU, der med meget kort frist skulle ibrugtage en ny undervisningsbygning med kontorer, undervisningsrum og ”multisal”. Multisalen skulle kunne bruges til træning, fritid og undervisning af eleverne.

Projektets forudsætning var, at samtlige programmets krav skulle indeholdes i en eksisterende bygning med den rette beliggenhed.

Kun råhuset og få installationer blev genanvendt, hvorfor projektudviklingen krævede stor kreativitet for at få programkravene og bygningsforudsætningerne til at gå op i en højere enhed.

Byggeriet indeholdt aptering, konstruktioner, installationer herunder ventilation, alarmering, sikring.

Under processen blev en del af bygningen udtaget og indrettet som ekspedition, kontorer og mødelokaler for en bank. Særligt banken havde ekstraordinære store krav til indeklima samt aktiv og passiv sikkerhed.

Efterfølgende blev den resterende del af bygningen omdannet til lager for Netto, ca. 2.500 m2. 

Tid, logistik og arbejdsmiljø:

Projekterne er alle udført under stramme tidsplaner og med store krav til logistik. Særligt adgangsforhold og styring af byggeplads og materialeleverancer har der været stor fokus på, da det har været tvingende nødvendigt, at der var planlagt ”just in time” leverancer.

I perioder på daglige, men mindst ugentlige, møder blev arbejdsopgaver koordineret, leverancer sikret, arbejdsmiljø gennemgået og ikke opnåede aftaler drøftet, registreret og løst.

Ved byggeriet for SOPU blev der indgået en aftale om, at hvis tidsplanen blev overholdt, mangellisten kunne skrives på max. een A4-side, og der ikke blev registreret arbejdsulykker, ville bygherren invitere alle håndværkere til ”gallafest” ved indvielsen! Festen blev afholdt!

  • Bygherre Tofte Ejendomme A/S                                       
  • Byggeår 2012-2013, 2015-2015, 2017-2017
  • Entrepriseform Fagentreprise                                          
  • Arkitekt Steen Jattrup, ideoplæg.
  • Kontraktsum 31 mio. kr.                                                  
  • Ingeniør Aksel V. Jensen A/S
  • Størrelse 5.500 m2

Skal vi snakke sammen?

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan hjælpe med.